მთარგმნელობითი პროგრამა

ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის მთარგმნელობითი პროგრამა განკუთვნილია ქართული და უცხოური გამომცემლობებისთვის, რომლებსაც სურთ ქართული ლიტერატურის უცხო ენებზე და უცხოური ლიტერატურის ქართულ ენებზე თარგმნა და გამოცემა. 2010-2018 წლებში საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ქართული წიგნისა და ლიტერატურის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში არაერთი ქართველი თუ უცხოელი ავტორის ნაწარმოების თარგმნა და გამოცემა დაფინანსდა.
ქართული ლიტერატურის ფრანგულ ენაზე თარგმნისა და პოპულარიზაციის მიზნით ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი აცხადებს სპეციალურ პროგრამას “ქართული ლიტერატურის ფრანგულ ენაზე საცდელი თარგმანები“. პროგრამაში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა მოამზადონ ცენტრის მიერ წინასწარ შერჩეული ქართული ლიტერატურული ნაწარმოების თარგმანი ფრანგულ ენაზე და გამოაგზავნონ ცენტრის ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე შესაბამისი ვადების დაცვით. წარმოდგენილ თარგმანებს შეაფასებს ცენტრის მიერ განსაზღვრული სპეციალური ექსპერტი. საუკეთესო თარგმანების ავტორებთან ცენტრი გააგრძელებს თანამშრომლობას ქართული ლიტერატურის ფრანგულ ენაზე თარგმანების მომზადების და საფრანგეთში პოპულარიზაციის კუთხით. პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაციისა და პირობების თაობაზე გთხოვთ, გაეცნოთ პროგრამის სრულ ვერსიას:


პროგრამის პირობები 

• პროგრამა განკუთვნილია მთარგმნელებისთვის, რომლებსაც სურთ ქართული ლიტერატურის ფრანგულ ენაზე თარგმნა.
• დაინტერესებულმა კანდიდატებმა 2019 წლის 1 მაისამდე ცენტრის ელექტრონულ ფოსტაზე info@book.gov.ge უნდა გადმოაგზავნონ შევსებული სარეგისტრაციო ფორმა ცენტრის მიერ წინასწარ შერჩეული ქართული ლიტერატურული ნაწარმოების ფრაგმენტის (ქვემოთ წარმოდგენილი სამი ვარიანტიდან ერთ-ერთი) ფრანგული თარგმანი.
გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ლინკებზე:

1. აკა მორჩილაძე, მოგზაურობა ყარაბაღში 
2. ოთარ ჭილაძე, აველუმი 
3. ანა კალანდაძე, ლია სტურუა 

• ცენტრის ელექტრონულ ფოსტაზე გამოგზავნილი ორივე დოკუმენტი - სარეგისტრაციო ფორმა და მომზადებული თარგმანი - უნდა წარმოდგენილი იყოს pdf ფორმატის ფაილის სახით. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ წარმოდგენილი თარგმანის დოკუმენტში ქართულ და ფრანგულ ენებზე მითითებული უნდა იყოს სათარგმნად შერჩეული ქართველი ავტორის სახელი და გვარი, ნაწარმოების სათაური, მთარგმნელის სახელი და გვარი.
• პროგრამით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის წარმოდგენა უნდა მოხდეს გამოცხადებული ვადების დაცვით;
• საბოლოო ვადის გასვლის შემდეგ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია აღარ მიიღება.
• დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, გთხოვთ, წერილობით მოგვმართოთ შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: info@book.gov.ge


შეფასების პროცედურები 

• ვადების დაცვით წარმოდგენილი დოკუმენტაცია განსახილველად გადაეცემა ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის სპეციალურ ექსპერტს, რომლის დასკვნის შესაბამისად, ცენტრი განსაზღვრავს პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ მთარგმნელებს;
• შედეგები კანდიდატებს ეცნობებათ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით 2019 წლის 1 ივნისამდე.
• პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ მთარგმნელებთან ცენტრი გააგრძელებს თანამშრომლობას ფრანგულ ენაზე ქართული ლიტერატურის თარგმნისა და გამოცემის მიმართულებით შემდეგი პირობებით:

ა) პროზის, არამხატვრული და საბავშვო-საყმაწვილო ლიტერატურის შემთხვევაში, 1 სტანდარტული გვერდი (არანაკლებ 350-400 სიტყვა) დაფინანსდება 18 ევროთი;
ბ) პოეზიის შემთხვევაში 1 გვერდი (არანაკლებ 35 სტრიქონი) დაფინანსდება 35 ევროთი.