სამეთვალყურეო საბჭო

ივანე ამირხანაშვილი
კრიტიკოსი, ლიტერატურათმცოდნე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ლევან ბრეგაძე
ლიტერატურის კრიტიკოსი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
ლაშა ბაქრაძე
ფილოსოფიის დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი
ანი კოპალიანი
მთარგმნელი, თარგმანმცოდნე, თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
გაგა ლომიძე
ლიტერატურათმცოდნე, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
გაგა ნახუცრიშვილი
პოეტი
ირაკლი ჯავახაძე
მწერალი, "ლიტერატურული გაზეთის" მთავარი რედაქტორი