გამომცემელი

ბაკმი

ბაკმი

მისამართი: დიღმის მასივი, რობაქიძის 7, თბილისი 0160, საქართველო

ტელ/ფაქსი: (+995) 32 2 72 54 99; 5 97 75 65 35

ელ. ფოსტა: bakmipublishing@gmail.com

ვებ გვერდი: www.bakmi.ge