გამომცემელი

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა

მისამართი: თამარ მეფის ქ. N59, ქ. ქუთაისი, საქართველო

ტელ/ფაქსი: (+995) 43 1 24 00 21

ელ. ფოსტა: atsugamomcemloba@gmail.com