გამომცემელი

ლიტერატურის მუზეუმის გამომცემლობა

ლიტერატურის მუზეუმის გამომცემლობა

მისამართი: გ. ჭანტურიას 8, თბილისი, საქართველო

ტელ/ფაქსი: +(995) 32 2 998667 / 932890

ვებ გვერდი: literaturemuseum.ge