გამომცემელი

ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

ქართული ბიოგრაფიული ცენტრი

მისამართი: კოსტავას 68, თბილისი, საქართველო

ტელ/ფაქსი: (+995) 32 2 40 92 40

ელ. ფოსტა: book@georgianbc.ge

ვებ გვერდი: www.georgianbc.ge