გამომცემელი

სიესტა

სიესტა

მისამართი: დოდო აბაშიძის 10 თბილისი 0102, საქართველო

ტელ/ფაქსი: (+995 32) 2923149, +995(577) 444081

ელ. ფოსტა: keti@siestagroup.ge, bookssiesta@gmail.com

ვებ გვერდი: www.siesta.com.ge