გამომცემელი

საუნჯე

საუნჯე

მისამართი: ყაზბეგის 32/34, თბილისი, საქართველო

ტელ/ფაქსი: (+995) 32 2 14 12 14; (+995) 32 2 39 55 87; (+995) 32 2 39 71 88; 5 97 39 55 87; 5 79 50 95 85

ელ. ფოსტა: saungeo@gmail.com