გამომცემელი

პედაგოგიკა

პედაგოგიკა

მისამართი: ფალიაშვილის ქუჩა N15 თბილისი 0179, საქართველო

ტელ/ფაქსი: (+995 32) 225 23 39

ელ. ფოსტა: g.pedagogika@yahoo.com; irina.rukhadze@yahoo.com

ვებ გვერდი: www.pedagogika.ge