გამომცემელი

ლოგოს პრესი

ლოგოს პრესი

მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზირი 15ა თბილისი 0179, საქართველო

ტელ/ფაქსი: (+995 32) 2 91 51 01

ელ. ფოსტა: info@logospress.ge

ვებ გვერდი: www.logospress.ge