გამომცემელი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, პროგრამა ,,ლოგოსი“

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, პროგრამა ,,ლოგოსი“

მისამართი: ჭავჭავაძის 13, თბილისი, საქართველო

ტელ/ფაქსი: (+995) 32 2 25 02 58

ელ. ფოსტა: gocha@logos.mail.ru