გამომცემელი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა

მისამართი: ჩოლოყაშვილის 3/5, თბილისი, საქართველო

ტელ/ფაქსი: (+995) 5 77 23 77 49

ელ. ფოსტა: press@iliauni.edu.ge