სამეთვალყურეო საბჭო

ანი კოპალიანი
მთარგმნელი, თარგმანმცოდნე, თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტი
გაგა ლომიძე
ლიტერატურათმცოდნე, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე
გიორგი კაკაბაძე
მწერალი
მანანა კვაჭანტირაძე
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, შ. რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, ქართული ლიტერატურის განყოფილების ხელმძღვანელი
კონსტანტინე ბრეგაძე
ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი თსუ, დასავლეთ ევროპული ფილოლოგიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ასოცირებული პროფესორი, გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი
ოქტაი ქაზუმოვი
მთარგმნელი
ლექსო დორეული
ფილოსოფოსი, ლიტერატურის კრიტიკოსი, თავისუფალი უნივერსიტეტის ლექტორი