ლიტერატურული ფორუმ-დიალოგი

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი ყოველწლიურად მასპინძლობს ლიტერატურულ ფორუმ-დიალოგს გამომცემლებისთვის, მთარგმნელებისა და მწერლებისთვის. ფორუმ-დიალოგის მიზანია, ხელი შეუწყოს როგორც უცხოური ლიტერატურის პოპულარიზაციას საქართველოში, ასევე ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციას საზღვარგარეთ. აღნიშნული ღონისძიება ხელს უწყობს ქართველი და უცხოელი გამომცემლების კონტაქტების და თანამშრომლობის გაღრმავებას. 2011-2018 წლებში ფორუმ-დიალოგმა უმასპინძლა სხვადასხვა ქვეყნის 120-მდე უცხოელ გამომცემელს, მთარგმნელსა თუ ლიტერატურის აგენტს.

ლიტერატურული ფორუმ-დიალოგი 2019-სთვის მიღება დაიწყო

 

პროგრამა 2011

პროგრამა 2012

პროგრამა 2013

პროგრამა 2014

პროგრამა 2015

პროგრამა 2016

პროგრამა 2017