გამომცემელი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა

მისამართი: ჭავჭავაძის 16, თბილისი, საქართველო

ტელ/ფაქსი: (+995) 32 2 25 14 52

ელ. ფოსტა: tamar.ebralidze@tsu.ge