ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორის განცხადება

ქართული წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა 2017 წლის 4 იანვარს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოაცხადა კონკურსი 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის პავილიონის და ეროვნული სტენდის დიზაინის შესარჩევად და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტის მომზადების მომსახურების შესყიდვისთვის.

ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორის განცხადება

ქართული წიგნის ეროვნულმა ცენტრმა 2017 წლის 4 იანვარს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოაცხადა კონკურსი 2018 წლის ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის პავილიონის და ეროვნული სტენდის დიზაინის შესარჩევად და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტის მომზადების მომსახურების შესყიდვისთვის.

2018 წელს ფრანკფურტის საერთაშორისო წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარსადგენად საჭირო პავილიონის დიზაინის კონკურსი

სსიპ ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი აცხადებს კონკურსს.

მთარგმნელობითი პროგრამის „ქართული ლიტერატურა თარგმანებში“, პირველი სააპლიკაციო პერიოდის ფარგლებში, 29 პროექტი დაფინანსდება

მთარგმნელობითი პროგრამის „ქართული ლიტერატურა თარგმანებში“ პირველი სააპლიკაციო პერიოდის ფარგლებში შემოსული განაცხადებიდან, ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებით, დაფინანსდება 29 საერთაშორისო პროექტი:

ახალი წიგნები

 • ვისაც ნამდვილი სიყვარული გამოუცდია, მას უგემია თავად სიკვდილიც.
 • მე დაკარგულად ვერ ჩავთვლი იმას, რაც ჩემი ნებით არ დამითმია.
 • ცუდას რად უნდა მტერობა, კარგია მუდამ მტრიანი. 
 • სჯობს მონობაში გადიდკაცებულს თავისუფლების ძებნაში მკვდარი. 
 • არა ვიქმ, ცოდნა რას მარგებს ფილოსოფოსთა ბრძნობისა! მით ვისწავლებით, მოგვეცეს შერთვა ზესთ მწყობრთა წყობისა.
 • დედამიწა არის მზითა და მთვარით განათებული დიდი წიგნი, სადაც უამრავი ცოცხალი მოთხრობა დადის. 
 • ყველა გულს რომ შეეძლოს სხვების შესახვედრად გაღება, ბოლომდე, მთლიანად კოსმიურად, მაშინ ალბათ გამრთელდებოდა დანაკუწებული ღმერთი. 
 • თუ სათავე მღვრიეა, ბოლოში ამაო იქნება წმინდა წყლის ძებნა.
 • მერცხალი რომ კიდეც მოჰკლა, მაინც მოვა გაზაფხული.
 • ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს, თუნდა ხვადია.
 • თავის მარცხს კაცნი ვერ ვიტყვით, ჩქარა ვიუბნბეთ სხვისასა.
 • არყოფნა მაშინ იწყება, როცა დედის ხმას დაივიწყებ, დაკარგავ, ანდა, როცა დედის ხმა თავისი ნებით და სურვილით წავა შენგან.
 • ამქვეყნად მწერალზე ადრე არავინ ჭკნება, თუ მას არ უსმენენ. მეც მინდა ისეთი მწერალი ვიყო, თუნდაც ერთ ადამიანს მაინც არ დავუჭკნე საქართველოში.
 • ზოგიერი კაცის ცხოვრება უნიჭო მწერლის რომანსა ჰგავს... ბოლომდის ჩაათავებ და ასე იტყვი: ნეტავ არ წამეკითხაო. 
 • კონსტანტინე გამსახურდია
 • ოთარ ჭილაძე
 • ვაჟა-ფშაველა
 • აკაკი წერეთელი
 • შოთა რუსთაველი
 • გოდერძი ჩოხელი
 • გრიგოლ რობაქიძე
 • ილია ჭავჭავაძე
 • აკაკი წერეთელი
 • შოთა რუსთაველი
 • ვაჟა-ფშაველა
 • ოთარ ჭილაძე
 • გოდერძი ჩოხელი
 • კონსტანტინე გამსახურდია