Publisher

USTARI Publishing

USTARI Publishing

Address: 119 Tsinamdzgvrishvili st. Tbilisi 0102 Georgia

Tel/Fax: (+995 32) 2964081; (+995 790) 964082

E-mail: ustari2010@gmail.com

Website: www.ustari.ge